17-01-2023 - nuTijd Mobile update v3.3.0 
Versie 3.3.0 van de nuTijd Mobile app is nu beschikbaar via de Apple App Store.
 
Wijzigingen in deze update:
- Klant, project, activiteit en tarief dropdown lijsten voor Uren records vervangen door een apart selectie scherm.
- Klant en project dropdown lijsten voor Ritten records vervangen door een apart selectie scherm.
 
 
13-09-2022 - nuTijd Mobile update v3.2.0 
Versie 3.2.0 van de nuTijd Mobile app is nu beschikbaar via de Apple App Store. Deze versie is compatible met iOS 16, en verhelpt een aantal compatibiliteitsproblemen.
 
Wijzigingen in deze update:
- Date picker layout verbeterd voor iOS 16 apparaten.
- Zoek-optie voor klant- en projectselectie tijdelijk verwijderd vanwege compatibiliteitsproblemen met iOS 16. Deze feature komt terug in een volgende update.
- Crash verholpen wanneer de details van een uren record worden bekeken na het wijzigen van de tijdsinterval in Instellingen.
 
Oude versies van de app worden onder iOS 16 automatisch vervangen met de nieuwe versie. Het is ook mogelijk om de app handmatig te updaten via de App Store door de App Store app te openen, op het profiel icoon te klikken, naar beneden te scrollen en de betreffende update te selecteren.
 
 
30-12-2020 - Systeemupdate v1.85.0 
Op woensdag 30-12-2020 is systeemupdate v1.85.0 doorgevoerd.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Facturatie->Sjablonen
- Wegens de uitfasering van Adobe Flash is de op Flash gebaseerde factuursjabloon editor vervangen met een nieuwe HTML5 versie. Deze nieuwe editor bevat dezelfde functionaliteit als de Flash versie, met een identieke gebruikersinterface.

 
 
01-07-2020 - Systeemupdate v1.84.0 
De nuTijd Urenregistratie website is vandaag ge-update naar versie 1.84.0. Tevens is versie 3.1.0 van de nuTijd Mobile app beschikbaar via de Apple App Store.
 
Oude versies van de app worden onder iOS 13 automatisch vervangen met de nieuwe versie. Het is ook mogelijk om de app handmatig te updaten via de App Store door de App Store app te openen, op het profiel icoon te klikken, naar beneden te scrollen en de betreffende update te selecteren.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Declaraties->Urenregistratie
- Nieuw veld Referentie, optioneel te activeren via Beheer->Instellingen. Dit veld koppelt een referentienummer aan een uren boeking.
 
Declaraties->Weekstaten
- Nieuw veld Referentie zichtbaar in weekstaten.
 
Facturatie
- Nieuw veld Referentie zichtbaar in het factuurregel Omschrijving veld, optioneel te activeren via Beheer->Instellingen.
 
Rapportage
- Nieuw veld Referentie in Detail Rapport.
 
Beheer->Export
- Nieuw veld Referentie in CSV export bestanden.
 
Beheer->Instellingen
- Opties toegevoegd voor het activeren van het nieuwe veld Referentie bij uren boekingen en in het factuurregel Omschrijving veld. Standaard staan deze opties uitgeschakeld.

 
 
14-05-2020 - nuTijd Mobile update v3.0.2 
Versie 3.0.2 van de nuTijd Mobile app is nu beschikbaar via de Apple App Store. Deze versie is compatible met iOS 13, en verhelpt een probleem met de scherm layout dat zich voordeed sinds de iOS 13.4.1 update.
 
Oude versies van de app worden onder iOS 13 automatisch vervangen met de nieuwe versie. Het is ook mogelijk om de app handmatig te updaten via de App Store door de App Store app te openen, op het profiel icoon te klikken, naar beneden te scrollen en de betreffende update te selecteren.
 
 
15-11-2019 - nuTijd Mobile update v3.0 
Versie 3.0 van de nuTijd Mobile app is nu beschikbaar via de Apple App Store. Deze versie is compatible met iOS 13.
 
Oude versies van de app worden onder iOS 13 automatisch vervangen met de nieuwe versie. Het is ook mogelijk om de app handmatig te updaten via de App Store door de App Store app te openen, op het profiel icoon te klikken, naar beneden te scrollen en de betreffende update te selecteren.
 
Deze update bevat de benodigde basis functionaliteit, en ondersteunt Dark Mode. In de komende weken zullen we deze verder updaten met additionele features.
 
 
24-12-2018 - Systeemupdate v1.83.0 
Op zondag 30-12-2018 wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie 1.83.0. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Rapportage
- 'Toon selectie criteria' staat voortaan standaard aangevinkt.
- Selectie criteria in de rapport header geven geen 'Alle ...' waarde meer aan wanneer een specifieke selectie is gemaakt.
- Nieuwe 'Medewerker' selectie toegevoegd voor het Ritregistratie rapport, waarmee ritten van andere medewerkers zijn in te zien. Deze functionaliteit is alleen toegankelijk voor gebruikers met een rol waarvan 'Lezen alle rapporten' staat aangevinkt, zoals de Beheerder rol.
- Het Ritregistratie rapport toont standaard alleen zakelijke ritten van andere medewerkers. Om privacy redenen zijn prive ritten alleen zichtbaar indien de betreffende medewerker dit expliciet toelaat via de 'Inzage prive ritten door werkgever' optie in Instellingen, of wanneer de medewerker zelf het rapport genereert.
- Nieuw veld 'Medewerker' toegevoegd aan de regels van het Ritregistratie rapport. Dit veld is alleen zichtbaar voor rapporten met ritten van meerdere medewerkers.
- Nieuwe velden 'Klant' en 'Project' toegevoegd aan de regels van het Ritregistratie rapport.
 
Facturatie
- Correctie hoofdlettergebruik voor de afkorting 'btw'.
 
Instellingen
- Nieuwe keuzelijst 'Inzage prive ritten door werkgever', waarmee een medewerker aangeeft in welke mate prive ritten zichtbaar zijn in de Rapportage module, afhankelijk van de gemaakte afspraken (Niet zichtbaar, Zichtbaar zonder adressen, Volledig zichtbaar). Standaard staat deze optie ingesteld op 'Niet zichtbaar'.
 
Beheer->Export
- Nieuwe export optie voor ritten, met dezelfde selectie criteria en beperkingen als het Ritregistratie rapport in de Rapportage module.
 
 
18-12-2018 - Verhoging lage btw-tarief 
Per 01-01-2019 wordt het lage btw-tarief in Nederland verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw administratie en facturatie.
 
Om u bij de overgang naar het nieuwe lage btw-tarief te assisteren, wijzigen we per 1 januari voor klanten gevestigd in Nederland automatisch het lage btw-tarief in het systeem van 6% naar 9%. U kunt deze wijziging ook handmatig doorvoeren via Beheer->Btw.
 
Meer informatie over de tariefwijziging vindt u hier.
 
 
07-05-2018 - Verwerkersovereenkomst AVG 
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR).
 
Onder de nieuwe wetgeving bent u verplicht een verwerkersovereenkomst aan te gaan met leveranciers van diensten die u gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens.
 
Indien u persoonsgegevens in nuTijd Urenregistratie opslaat, bijvoorbeeld in de klant- of medewerker tabel, dan heeft u een verwerkersovereenkomst nodig. Om u hierbij te ondersteunen hebben we een standaard verwerkersovereenkomst beschikbaar gesteld. U kunt deze hier vinden.
 
De verwerkersovereenkomst maakt vanaf 25 mei 2018 deel uit van uw lopende overeenkomst(en) met Nutomix Interactive. Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing, dan kunt u dit kenbaar maken via support@nutijd.nl. Indien wij voor 25 mei 2018 niets van u vernemen, dan gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de verwerkersovereenkomst.
 
Heeft u vragen over de verwerkersovereenkomst? U kunt ons telefonisch bereiken op 023-5398800 (ma t/m vr, 09:00-17:00), of per e-mail via support@nutijd.nl.
 
 
16-04-2018 - Systeemupdate v1.82.4 
Op zondag 15-04-2018 is nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.82.4.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Diverse optimalisaties van het systeem zijn doorgevoerd, op zowel software als hardware niveau, met een snellere verwerkings- en responsetijd tot gevolg.
 
nuTijd Mobile
- Bugfix: Een zeldzame bug is verholpen die, onder bijzondere omstandigheden, een foutmelding veroorzaakte bij het opslaan van een urenboeking. De bug is op de server verholpen. Een update van de iOS app is niet nodig.
 
 
11-04-2018 - Gepland onderhoud 12-04 
Donderdag 12-04-2018 vindt tussen 16:00-17:00 onderhoud plaats aan de servers van nuTijd Urenregistratie. Tijdens deze periode verwachten we een downtime van maximaal 10 minuten vanwege een reboot van alle hardware.
 
Doorgaans wordt onderhoud zoveel mogelijk buiten kantoortijd ingepland, echter is dat voor deze update helaas niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.
 
 
29-12-2017 - Gepland onderhoud week 1, 2 
In week 1 en 2, van woensdag 3 januari t/m maandag 8 januari, staat onderhoud gepland aan de servers van nuTijd. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats na 19:00 's avonds. We verwachten geen onderbrekingen tijdens kantooruren. Na 19:00 is het mogelijk dat sommige diensten enkele minuten beperkt bereikbaar zijn.
 
Tijdens het onderhoud worden de web- en database-servers gemigreerd naar het Equinix (voormalig TelecityGroup) AM5 datacenter in Amsterdam. Tevens worden wijzigingen doorgevoerd op de nameservers die verantwoordelijk zijn voor de gekoppelde domeinnamen. Deze migratie geeft ons ruimte voor toekomstige uitbreidingen, en biedt meer mogelijkheden voor serverbeheer.
 
Voor vragen over het gepland onderhoud zijn we telefonisch bereikbaar tussen 09:00-17:00 op nummer 023-5398800, of per e-mail op support@nutomix.com.
 
 
04-02-2016 - Systeemupdate v1.82 
Op vrijdag 05-02-2016 wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.82.0. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Klanten
- Nieuwe keuzelijst 'Accountmanager', waarmee een medewerker als accountmanager aan een klant gekoppeld wordt.
 
Projecten
- Accountmanagers met een rol waarbij onderstaand filter staat aangevinkt, krijgen lees- en schrijfrechten voor alle projecten van gekoppelde klanten, inclusief het toevoegen van nieuwe projecten en verwijderen van bestaande projecten.
 
Beheer->Rollen
- Nieuw rechtenfilter 'Lezen/schrijven eigen projecten (accountmanager)'.

 
 
31-12-2015 - Systeemupdate v1.81 
Op vrijdag 08-01-2016 wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.81.0. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Nieuw zoekveld voor lijstoverzichten waarmee snel gezocht kan worden in meerdere velden.
- Verbeterde automatische nummering voor klanten, projecten en facturen, met optionele controle op unieke nummers. Autonummering werkt nu ook voor deels-alfabetische nummers, waarbij het laatste numerieke deel gebruikt wordt voor autonummering.
 
Declaraties->Ritregistratie
- Nieuw veld 'Opmerkingen' toegevoegd.
 
Declaraties->Overige kosten
- Nieuw veld 'Opmerkingen' toegevoegd.
 
Declaraties->Weekstaten
- Probleem verholpen waarbij sorteren en bladeren niet gelijktijdig gebruikt konden worden.
 
Projecten
- 'Projectleider' toegevoegd aan lijstoverzicht.
- 'Projectcode' hernoemd naar 'Projectnummer'.
- Nieuw veld 'Standaard tarief'. Indien ingevuld, dan wordt deze waarde standaard geselecteerd tijdens het boeken van uren in de Urenregistratie module.
 
Facturen
- 'Vervaldatum' en 'Dagen vervallen' toegevoegd aan lijstoverzicht en detail scherm.
- De klant/project selectielijst in de factuurwizard toont nu ook klantnummers en projectnummers.
 
Rapportage
- Weergave probleem verholpen bij regels waarbij medewerkers met een combinatie van positieve en negatieve uren op exact 0 uur uitkomen.
 
Instellingen
- 'Instellingen' is een nieuw onderdeel voor het beheer van gebruiker-specifieke instellingen.
- 'Regels per pagina' verplaatst van systeeminstellingen naar gebruikersinstellingen.
- Nieuw veld 'Facturatie - Standaard periode selectie' waarmee het datum selectiefilter in de factuurwizard standaard ingesteld kan worden op vorige/huidige week, maand, jaar, of de laatst geselecteerde periode.
- Nieuw veld 'Facturatie - Standaard sortering' voor het selecteren van de standaard sortering van het facturatie lijstoverzicht.
- Nieuw veld 'Rapportage - Standaard periode selectie' waarmee het datum selectiefilter in de rapportage module standaard ingesteld kan worden op vorige/huidige week, maand, jaar, of de laatst geselecteerde periode.
- Nieuw veld 'Klanten - Standaard sortering' voor het selecteren van de standaard sortering van het klanten lijstoverzicht.
- Nieuw veld 'Projecten - Standaard sortering' voor het selecteren van de standaard sortering van het projecten lijstoverzicht.
 
Beheer->Medewerkers
- Nieuwe selectielijst 'Competenties' voor het koppelen van meerdere competenties.
 
Beheer->Export
- Extra velden toegevoegd aan diverse export bestanden.
 
Beheer->Competenties
- 'Beheer->Competenties' is een nieuwe systeemtabel voor het beheren van de medewerker competentie lijst. Competenties zullen in de toekomst gebruikt worden voor oa. de aankomende planningsmodule.
 
Beheer->Instellingen
- Nieuw veld 'Unieke klantnummers' waarmee controle op unieke nummers wordt in/uitgeschakeld.
- Nieuw veld 'Projectnummer start' voor automatische projectnummering.
- Nieuw veld 'Unieke projectnummers' waarmee controle op unieke nummers wordt in/uitgeschakeld.
- Automatische nummering van klanten, projecten en facturen kan uitgeschakeld worden door het betreffende nummeringsveld leeg te laten.

 
 
09-02-2015 - Systeemupdate v1.80 
Op woensdag 18-02-2015 wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.80. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Medewerkers met een ingevuld email adres kunnen via de 'Wachtwoord vergeten' optie zelf hun wachtwoord resetten.
 
Declaraties->Urenregistratie
- Popup kalender toegevoegd om sneller een ander weekoverzicht te selecteren.
- Jaartal toegevoegd achter weeknummer.
 
Declaraties->Ritregistratie
- Bij het bladeren naar een andere maand of jaar in de popup kalender wordt het overzicht pas ververst nadat ook een nieuwe datum is gekozen.
 
Declaraties->Overige kosten
- Bij het bladeren naar een andere maand of jaar in de popup kalender wordt het overzicht pas ververst nadat ook een nieuwe datum is gekozen.
 
Declaraties->Weekstaten
- Popup kalender toegevoegd om sneller een ander weekoverzicht te selecteren.
- Jaartal toegevoegd achter weeknummer.
 
Agenda
- Onderdeel Planning is hernoemd naar Agenda om ruimte te maken voor een toekomstige project planningsmodule.
- Popup kalender toegevoegd om sneller een ander weekoverzicht te selecteren.
- Jaartal toegevoegd achter weeknummer.
 
Projecten
- Startdatum en Einddatum zijn aan het lijstoverzicht toegevoegd, en kunnen gebruikt worden voor sortering.
 
Facturatie
- Bij het aanmaken van een nieuwe factuur worden alleen klanten en projecten getoond met status Actief.
- Nieuw optioneel filter waarmee alleen geaccordeerde uren worden geselecteerd.
- Nieuwe optie toegevoegd aan de BTW keuzelijst voor BTW verlegd.
- Een kortingspercentage kan worden gespecificeerd, berekend over het totaalbedrag excl. BTW.
- Het detailscherm van aangemaakte facturen toont nu apart Totaal excl. BTW, Totaal BTW, en Totaal incl. BTW.
 
Rapportage
- Nieuw filter voor het Detail en Totaal rapport voor een selectie op alle uren/alleen geaccordeerde uren/alleen niet-geaccordeerde uren.
- Extra kolommen toegevoegd aan het Facturatie rapport voor Vervaldatum (indien de betalingstermijn is ingevuld), Totaal excl. BTW, Totaal BTW, en Totaal incl. BTW.
- Nieuw filter voor het Facturatie rapport voor een selectie op alle facturen/alleen vervallen facturen/alleen niet-vervallen facturen.
 
Beheer->Medewerkers
- De email link in het lijstoverzicht wordt alleen weergegeven voor medewerkers met een ingevuld email adres.
- Nieuwe velden: Straat, Huisnummer, Toevoeging, Postcode, Plaats, Land, Geboortedatum, Datum in dienst, Datum uit dienst, Opmerkingen.
 
Beheer->Export
- Bij het exporteren van klanten en projecten kan gekozen worden om alleen records met status Actief te exporteren.

 
 
03-11-2014 - nuTijd Mobile update v2.0 
De nieuwe versie van nuTijd Mobile (2.0) is nu beschikbaar via de App Store. Indien uw iPhone de oude app niet automatisch update, dan kunt u deze via bovenstaande link handmatig downloaden.
 
nuTijd Mobile 2.0 is vanaf de basis herschreven, en is compatible met iOS 7.1, iOS 8 en later. De app biedt ondersteuning voor iPhones met grotere schermen en hoge resoluties, waaronder de iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Alle visuele onderdelen zijn herontworpen in dezelfde stijl als iOS 8, met een scherp, plat design.
 
Om de update zo snel mogelijk beschikbaar te maken, hebben we ervoor gekozen de functionaliteit gelijk te houden aan die van de vorige iOS app. De interface is wel op een aantal plekken aangepast voor een verbeterd gebruikersgemak, zoals een link naar vandaag in de datumselectie popup, een 'pull to refresh' optie voor de Uren en Ritten lijstoverzichten, en oneindig naar boven en beneden scrollende uren en minuten in de tijdselectie popup.
 
Nu deze versie is uitgerold werken we verder aan v2.1, met nieuwe features zoals tabbladen voor Overige kosten en Planning, en een mogelijkheid voor het toevoegen en wijzigen van klanten, projecten en contactpersonen.

 
 
19-09-2014 - iOS 8 compatibiliteit 
Uit onderzoek blijkt de huidige nuTijd Mobile iPhone app onder bepaalde omstandigheden vast te lopen op iPhones met het iOS 8 besturingssysteem. We werken aan een update die dit probleem verhelpt, en zullen deze zo spoedig mogelijk uitbrengen.
 
We raden iOS gebruikers aan te wachten met het installeren van de iOS 8 update. Mocht de installatie al zijn doorgevoerd, en geeft de nuTijd Mobile app problemen, dan kunt u tijdelijk uw uren via de web browser van uw iPhone invoeren.
 
Een tweede optie is om terug te gaan naar een eerdere versie van iOS. U kunt tijdelijk "downgraden" naar iOS 7.1.2, totdat Apple stopt met het uitgeven van certificaten voor deze versie. Dit zal plaatsvinden in de komende dagen, dus wacht niet te lang. Instructies voor het downgraden van iOS 8 naar iOS 7.1.2 vindt u hier.

 
 
13-05-2014 - Systeemupdate v1.73 
Op vrijdag 16-05-2014 wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.73. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Facturatie
- De factuurregel kolommen (Omschrijving, Aantal, Tarief, Prijs, BTW) in gegenereerde PDF facturen kunnen in- of uitgeschakeld worden via Beheer->Instellingen. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld facturen te genereren waarbij alleen de omschrijving, prijs en BTW percentage per regel worden afgedrukt.
 
Projecten
- Projecten is een nieuwe hoofdmenu optie voor het beheren van alle projecten in het systeem. Voorheen kon dit alleen voor een specifieke klant worden opgevraagd. Projecten filteren per klant is nog steeds mogelijk via het Klanten onderdeel.
 
Beheer->Rollen
- Nieuwe rechten toegevoegd voor het instellen van lees- en schrijftoegang voor projecten. Bij het doorvoeren van deze update zullen de standaardwaarden gekopieerd worden van de lees- en schrijfrechten voor klanten. De verdeling van klant- en projectrechten maakt het mogelijk om medewerkers nieuwe projecten aan te laten maken, zonder schrijfrechten toe te kennen voor klantgegevens.
 
Beheer->Export
- Optie toegevoegd voor het exporteren van een projectenlijst.
 
Beheer->Instellingen
- Aanvinkvelden toegevoegd voor het in- en uitschakelen van factuurregel kolommen.

 
 
11-04-2014 - OpenSSL bug "heartbleed" 
Recent is een kritische bug in bepaalde versies van OpenSSL openbaar gemaakt. OpenSSL wordt wereldwijd door het merendeel van online diensten gebruikt voor encryptie van https verkeer en e-mail. De bug kan misbruikt worden om een deel van het geheugen uit te lezen, en oa. de private key van een SSL certificaat te achterhalen.
 
Alle servers van nutijd.nl maken gebruik van een versie van OpenSSL die NIET vatbaar is voor deze bug. Dit betekent dat er geen misbruik gemaakt kon worden van de bug, zowel voor als na de openbaarmaking, en de gegevens die u via een https verbinding verzonden heeft goed beveiligd zijn.
 
Het is echter aan te raden om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen, en hetzelfde wachtwoord niet op meerdere websites te gebruiken.
 
Kijk op heartbleed.com voor meer informatie.
 
 
13-03-2014 - Systeemupdate v1.72 
Op donderdag 13-03-2014 is nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.72.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Urenregistratie
- Klantnummer toegevoegd als optioneel extra veld in de klant/project keuzelijst (in te stellen via Beheer->Instellingen). Na activatie kan hier tevens op gezocht worden via de zoekfunctie.
 
Beheer->Instellingen
- Nieuwe optie 'Klantnummer' onder zichtbare velden voor Urenregistratie. Deze optie staat standaard uitgeschakeld.

 
 
10-02-2014 - Systeemupdate v1.71 
Op maandag 10-02-2014 is nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.71.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Facturatie
- Probleem verholpen voor PDF facturen, waarbij sommige diakritische tekens als vraagtekens werden weergegeven.

 
 
30-07-2013 - Systeemupdate v1.70 
Op maandag 12-08-2013 wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.70. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Facturatie
- Optie voor het uploaden van een factuur achtergrond/briefpapier in PDF formaat. De achtergrond wordt automatisch samengevoegd tijdens het exporteren van een PDF factuur.
- Factuuradres is nu aanpasbaar na het genereren van een factuur.
- Extra opmerkingen velden voor factuursjablonen, die tijdens het doorlopen van de factuurwizard optioneel gevuld kunnen worden.
- Subtotaal toegevoegd aan facturen met meerdere pagina's.
 
Rapportage
- Nieuw Maandstaat rapport voor accordering van geboekte uren op maandbasis.
- Extra filter optie voor het filteren van gefactureerde/niet-gefactureerde uren.
 
Klanten
- Medewerker-filter voor klanten. Alleen gekoppelde medewerkers kunnen uren, kilometers en kosten boeken op de klant of onderliggende projecten. Standaard hebben alle medewerkers toegang tot alle actieve klanten en projecten, tenzij een medewerker-filter op klant of project niveau actief is.
- Medewerker-filter voor projecten. Mogelijkheid om per project medewerkers te koppelen, indien deze afwijken van het algemene medewerker filter gekoppeld aan de klant.
 
Beheer
- Naast geboekte uren heeft de Export functie nu ook de mogelijkheid om klantgegevens te exporteren in CSV formaat.

 
 
25-04-2012 - Systeemupdate v1.60 
Woensdagochtend (02-05-2012) wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.60. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Declaraties
- Nieuw onderdeel 'Overige kosten', waarin alle overige gemaakte kosten worden geregistreerd.
- Urenregistratie, Ritregistratie, Overige kosten en Weekstaten zijn samen ondergebracht onder het Declaraties menu.
 
Facturatie
- Oude weergave opties verwijderd.
- Export optie in CSV formaat toegevoegd, voor export naar Microsoft Excel en andere externe pakketten.
- Lege factuurregels worden uit de factuurwizard gefilterd.
- Ritregistratie en Overige kosten worden optioneel toegevoegd als factuurregels.
- Betere weergave huidige/totaal aantal stappen factuurwizard.
- Activiteit en opmerkingen kunnen optioneel in factuurregels worden weergegeven.
- Factuur details (te openen door op een factuurnummer te klikken) toont nu het totale factuurbedrag.
- Nieuw veld 'Betaald' in factuur details voor het registreren van binnengekomen betalingen.
 
Rapportage
- Nieuw rapport type 'Overige kosten'.
 
Klanten
- Mogelijkheid om een klant aan te merken als Particulier of Bedrijf. Voor particuliere klanten worden alle tarieven als incl. BTW gezien, en wordt BTW niet apart weergegeven op facturen.
- Meerdere nieuwe datavelden voor het registreren van persoonsgegevens.
 
Beheer->Rollen
- Nieuw veld 'Lezen/schrijven eigen overige kosten' waarmee rollen toegang krijgen tot deze module. Na de update staat dit veld standaard ingeschakeld voor de Beheerder rol. Voor alle overige rollen kunt u dit veld handmatig aanvinken.
 
Beheer->Instellingen
- Nieuw veld 'Klantnummer start' voor het aanpassen van de automatische klantnummering.
- Nieuw veld 'Factuurnummer start' voor het aanpassen van de automatische factuurnummering.
- Nieuw veld 'Zichtbare klanten' waarmee klant-selectielijsten gefilterd kunnen worden op alle klanten, actieve klanten, of actieve klanten met actieve projecten.
 
Algemeen
- Bugfix laatste login datum/tijd.

 
 
30-05-2011 - Systeemupdate v1.52 
Maandagochtend (30-05-11) is systeemupdate v1.52 doorgevoerd.
 
Wijzigingen in deze update:
 
iPhone
- Activiteiten keuzelijst wordt nu gefilterd op basis van de medewerker afdeling.
 
Urenregistratie
- Activiteiten keuzelijst wordt nu gefilterd op basis van de medewerker afdeling.
 
Beheer
- Activiteiten: Nieuw veld 'Beschikbaar voor', waarmee een activiteit gekoppeld wordt aan een of meerdere afdelingen.

 
 
16-04-2011 - nuTijd Mobile v1.1.0 
Een nieuwe versie van nuTijd Mobile (v1.1.0) is nu beschikbaar via de App Store in iTunes.
 
Wijzigingen in deze update:
 
- Nieuw onderdeel Ritregistratie. Alleen beschikbaar voor gebruikers die tevens toegang hebben tot de betreffende module in de web applicatie.
- Selecteer/Annuleer knoppen bij Tijd selectie omgedraaid, en kleuren aangepast aan de iPhone standaard. In plaats van Annuleer (rood) / Selecteer (donkergrijs) wordt Selecteer (lichtgrijs) / Annuleer (donkergrijs) gebruikt.
- Inactieve klanten, projecten, activiteiten en tarieven worden uit de keuzelijsten gefilterd.
- Annuleer/Gereed knoppen toegevoegd aan de navigatiebalk bij het wijzigen van bestaande urenrecords.
- Retina display app icon.

 
 
05-04-2011 - Systeemupdate v1.510 
Dinsdagochtend (05-04-11) is systeemupdate v1.510 doorgevoerd.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Backend wijzigingen doorgevoerd voor de volgende nuTijd Mobile update.
 
Urenregistratie
- Activiteit en Tarief records met status Inactief worden uit de keuzelijsten gefilterd bij nieuwe urenregels.
 
Beheer
- Activiteiten: Nieuw veld 'Status', waarmee een record op Inactief kan worden gezet.
- Tarieven: Nieuw veld 'Status', waarmee een record op Inactief kan worden gezet.

 
 
23-12-2010 - Systeemupdate v1.500 
Donderdagochtend (30-12-10) zullen diverse werkzaamheden plaatsvinden om een update van het systeem door te voeren. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Na 07:00 is de website weer volledig bereikbaar.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Sessie timeout verlengd naar 90 minuten.
- Verbeterde compatibiliteit met Google Chrome.
 
Urenregistratie
- 'Activiteit' en 'Tarief' velden omgedraaid voor een meer logische invoer volgorde.
 
Ritregistratie
- Nieuwe module Ritregistratie, waarmee een registratie bijgehouden wordt voor prive en zakelijk gereden kilometers.
 
Rapportage
- Nieuw rapport ten behoeve van Ritregistratie.
- Weekstaat rapport: Rapport filter instellingen worden niet meer afgedrukt bovenaan het rapport.
- Weekstaat rapport: Jaartal toegevoegd aan het Periode veld.
 
Klanten
- Het 'Adm. contactpersoon' veld kan nu leeggelaten worden, waardoor de T.a.v. regel niet meer op facturen verschijnt.

 
 
21-06-2010 - Systeemupdate v1.470 
Dinsdagochtend (29-06-10) zullen diverse werkzaamheden plaatsvinden om een update van het systeem door te voeren. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Na 07:00 is de website weer volledig bereikbaar.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- JSON API toegevoegd voor communicatie met externe applicaties.
 
Urenregistratie
- Nieuwe standaard tijdnotatie (UU:MM). Oude invoer methode in uren is nog steeds mogelijk, en wordt automatisch omgezet naar de nieuwe notatie (bijv. 1,5 wordt 1:30). Hierdoor wordt het eenvoudiger om op minuut niveau uren in te voeren.
- Extra controles en waarschuwingen bij verkeerde tijdinvoer, of het ontbreken van verplichte velden.

 
 
12-04-2010 - Systeemupdate v1.460 
Woensdagochtend (14-04-10) zullen diverse werkzaamheden plaatsvinden om een update van het systeem door te voeren. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Na 07:00 is de website weer volledig bereikbaar.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Rollen/rechten systeem toegevoegd, waarmee per gebruikersrol lees- en schrijfrechten voor de verschillende modules gedefinieerd kunnen worden.
 
Facturatie
- Aanpasbare afdrukresolutie (DPI) toegevoegd aan afbeeldingen voor factuur sjablonen.
- Nieuwe optie om alleen niet-gefactureerde uren (vanaf 14-04) te gebruiken in facturen.
 
Urenregistratie
- Reeds gefactureerde uren (vanaf 14-04) zijn niet meer aanpasbaar/verwijderbaar.
 
Beheer->Klanten
- Verplaatst van Beheer naar het hoofdmenu.

 
 
21-12-2009 - Systeemupdate v1.450 
Woensdagochtend (30-12-09) wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.450. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Urenregistratie
- De zoekfunctie zoekt nu ook op (delen van) gekoppelde projectcodes.
 
Facturatie
- Nieuwe factuurstatus 'Concept' en 'Afgeboekt'.
- Projectcodes kunnen optioneel toegevoegd worden aan de omschrijving van factuurregels (via Beheer->Instellingen).
- Standaardtekst 'Diversen' voor factuurregels zonder gekoppeld project is aanpasbaar (via Beheer->Instellingen).
- Functionaliteit toegevoegd waarmee een kopie kan worden gemaakt van een bestaand factuursjabloon.
- Afbeeldingen kunnen ingevoegd worden in factuursjablonen.
- Extra macro's toegevoegd ten behoeve van sjablonen voor betaalherinneringen.
 
Rapportage
- Nieuw rapport type 'Facturen' voor een overzicht van facturen per klant.
- De Tarief omschrijving kan nu optioneel weergegeven worden op rapporten met tarieven.
 
Beheer->Instellingen
- Optie om de standaardtekst 'Diversen' aan te passen, die gebruikt wordt voor factuurregels die niet gekoppeld zijn aan een project.
- Optie om het tonen van projectcodes in factuurregels in- of uit te schakelen.

 
 
27-07-2009 - Systeemupdate v1.440 
Vrijdagochtend (31-07-09) wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.440. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Urenregistratie
- Mogelijkheid voor Managers/Beheerders om de uren van gekoppelde medewerkers in te zien en aan te passen.
 
Facturatie
- Ondersteuning voor vetgedrukte/gekleurde teksten in factuur sjablonen.
- Kleinere bestandsgrootte bij het exporteren van facturen in PDF formaat.
 
Planning
- Extra knoppen om sneller nieuwe items in te kunnen plannen na reeds aanwezige afspraken.
 
Beheer->Klanten
- Nieuw veld 'Administratief contactpersoon' welke gebruikt wordt voor de 'T.a.v.' regel bij factuur adressering.
 
Beheer->Instellingen
- Nieuwe optie waarmee de mogelijkheid voor het wijzigen van de uren van gekoppelde medewerkers in/uitgeschakeld wordt.

 
 
04-05-2009 - Systeemupdate v1.430 
Dinsdagochtend (12-05-09) wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.430. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Facturatie
- Nieuw onderdeel 'Sjablonen' waarmee eigen factuur sjablonen ontworpen kunnen worden.
- Facturen kunnen nu in PDF formaat worden geexporteerd.
 
Rapportage
- Probleem met bestandsextensies in Firefox verholpen.
 
Beheer->Klanten
- Extra velden toegevoegd tbv facturatie.
 
Beheer->Export
- Velden 'Opmerkingen' en 'Klantnummer' toegevoegd aan exportbestand.

 
 
02-03-2009 - Systeemupdate v1.420 
Maandagochtend (09-03-09) wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.420. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Beveiligde verbindingen via SSL zijn voortaan standaard ingeschakeld.
- Wachtwoorden vervallen optioneel na een voorgedefinieerd aantal dagen, waarna de gebruiker verzocht wordt een nieuw wachtwoord in te voeren.
- Nieuwe of gewijzigde wachtwoorden dienen te voldoen aan extra criteria om de veiligheid te verhogen.
 
Beheer->Instellingen
- Optie om de automatische wachtwoord-reset in- of uit te schakelen, en het aantal dagen aan te geven.

 
 
05-01-2009 - Systeemupdate v1.410 
Dinsdagochtend (13-01-09) wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.410. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Grafische update van de user interface voor een betere gebruikerservaring.
- Paginering functionaliteit toegevoegd aan alle lijst overzichten.
 
Beheer->Herinneringen
- Mogelijkheid om voor de vorige week een controle uit te voeren.
 
Beheer->Instellingen
- Optie om het aantal regels per pagina bij lijst overzichten in te stellen.

 
 
27-10-2008 - Systeemupdate v1.400 
Aanstaande vrijdag (31-10-08) wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.400. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Bij weergave van decimalen worden nu maximaal 2 cijfers achter de komma getoond.
- Diverse kleine cosmetische aanpassingen van de user interface.
 
Urenregistratie
- Nieuw submenu item 'Weekstaten' waarmee managers de weekstaten van gekoppelde medewerkers kunnen accorderen en afsluiten.
- Het open tekstveld 'Activiteiten' kan optioneel omgezet worden in een keuzelijst vanuit Beheer->Instellingen.
 
Rapportage
- Optie toegevoegd waarmee de selectie-criteria in het rapport weergegeven kunnen worden.
 
Beheer->E-mail herinneringen
- Nieuwe functionaliteit waarmee op gezette tijden herinneringen verstuurd worden bij onvoldoende geboekte uren.
 
Beheer->Instellingen
- Optie om weekstaten accorderen in- of uit te schakelen.
- Optie om het activiteit veldtype aan te passen.
 
Beheer->Klanten
- Probleem met sortering op klantnummer verholpen.
- Bij het verwijderen van een klant of project wordt om bevestiging gevraagd of gekoppelde uren verwijderd moeten worden.
 
Beheer->Medewerkers
- Bij het verwijderen van een medewerker wordt om bevestiging gevraagd of gekoppelde uren verwijderd moeten worden.
 
 
10-07-2008 - Server migratie op 15-07-08 
Teneinde servers optimaal te laten functioneren plegen wij regelmatig onderhoud. Normaliter merkt u hier niets van, maar soms is het noodzakelijk groter onderhoud te plegen. Om de performance te verbeteren worden nieuwe en snellere servers ingezet, en wordt het huidige systeem gemigreerd.
 
De migratie zal plaatsvinden op dinsdag 15 juli, en is voltooid om 11:00 's ochtends.
 
Wij verwachten dat de website i.v.m. de migratie maximaal 10 minuten niet bereikbaar zal zijn. We raden u echter aan pas na 11:00 weer gebruik te maken van het systeem, zodat uw uren invoer niet onderbroken wordt.
 
Tevens wordt tijdens de migratie http://www.nutijd.nl voorzien van een nieuw IP adres. De betreffende DNS records zijn zodanig ingesteld dat de wijziging binnen 5 minuten overal automatisch wordt doorgevoerd.
 
Voor eventuele vragen over de migratie kunt u contact opnemen met de helpdesk.
 
 
30-05-2008 - Systeemupdate v1.330 
Aanstaande dinsdag (03-06-08) wordt nuTijd Urenregistratie ge-update naar versie v1.330. De update vindt plaats tussen 02:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Urenregistratie
- Mogelijkheid om negatieve uren in te voeren.
 
Medewerkers
- Nieuwe velden: Telefoon (thuis), Telefoon (mobiel), Geslacht.
 
Projecten
- Nieuwe velden: Startdatum, Einddatum, Contactpersoon.
 
Beheer->Instellingen
- Nieuwe optie om het invoeren van negatieve uren in- of uit te schakelen.

 
 
31-03-2008 - Systeemupdate v1.320 
Aanstaande donderdag (03-04-08) wordt het systeem ge-update naar versie v1.320. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Urenregistratie
- Totaal aantal geboekte uren per dag en per week optioneel zichtbaar.
 
Facturatie
- Het BTW- en KvK nummer van de klant worden optioneel op facturen weergegeven.
 
Klanten
- Nieuwe velden 'BTW nummer', 'KvK', 'Website' en 'Email algemeen'.
 
Contactpersonen
- Nieuwe velden 'Voornaam' en 'Geslacht'.
 
Beheer->Instellingen
- Optie om 'Totalen' bij Urenregistratie aan/uit te zetten.
- Optie om 'BTW nummer' en 'KvK' bij Facturatie aan/uit te zetten.

 
 
07-01-2008 - Systeemupdate v1.310 
Aanstaande maandag (14-01-08) wordt het systeem ge-update naar versie v1.310. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Info
- Het 'Uren status' overzicht voor Managers wordt standaard ingeklapt getoond, en kan uitgeklapt worden om de ontbrekende uren per week/afdeling te bekijken.
 
Urenregistratie
- Extra controle op, en melding van foutieve invoer.
- Nieuw optioneel veld 'Opmerkingen' waarmee per urenregel extra opmerkingen kunnen worden ingevoerd. Dit veld wordt ook getoond in detailrapportages. 'Opmerkingen' is standaard uitgeschakeld, en kan zichtbaar worden gemaakt via Beheer->Instellingen.
 
Facturatie
- Kolom 'Factuurnummer' in het standaard overzicht verkleind.
- Standaard BTW tarief, isntelbaar via Beheer->BTW.
 
Rapportage
- Uitlijning velden in meerdere rapport blokken.
 
Beheer->Instellingen
- Nieuwe optie om veld 'Opmerkingen' bij Urneregistratie in- of uit te schakelen.
 
Beheer->BTW
- Nieuw veld 'Standaard' waarmee aangegeven wordt welk tarief standaard geselecteerd moet worden voor nieuwe factuur regels.
 
 
14-11-2007 - Systeemupdate v1.300 
Aanstaande woensdag (21-11-07) wordt het systeem ge-update naar versie v1.300. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Tijden per minuut
- Mogelijkheid om tijden in te voeren per minuut, tarieven te berekenen per minuut, en rapport totalen in minuten te tonen.
- Opties om per minuut te werken zijn instelbaar voor beheerders onder Beheer->Instellingen. Standaard zijn deze ingesteld op 'per uur'.
 
Export
- Nieuw onderdeel 'Export' waarmee een selectie geëxporteerd kan worden voor verdere verwerking in andere systemen.
 
Medewerkers
- Nieuw optioneel veld 'Medewerker code' toegevoegd.
 
Projecten
- Nieuw optioneel veld 'Project code' toegevoegd.
 
 
23-08-2007 - Systeemupdate v1.220 
Aanstaande donderdag (30-08-07) wordt het systeem ge-update naar versie v1.220. De update vindt plaats tussen 01:00-07:00. Het is mogelijk dat het systeem tijdens deze periode enkele minuten niet bereikbaar is.
 
Wijzigingen in deze update:
 
Algemeen
- Verbeterde compatibiliteit met Apple Safari en Mozilla Firefox.
- Context-sensitive help. Deze zal in de komende periode gevuld worden. Help informatie opvragen is mogelijk bij onderdelen waar de button zichtbaar is.
 
Beheer
- Nieuw onderdeel 'BTW' voor het wijzigen van de standaard BTW tarieven.
- Extra velden in onderdeel 'Klanten' voor het invoeren van landgegevens.
- Extra optie in onderdeel 'Instellingen' waarmee de project/klant zoekbutton in het Urenregistratie overzicht aan- of uitgeschakeld kan worden.
 
 
 
Algemene voorwaarden       Privacyverklaring       Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw       Copyright © 2006-2020 Nutomix Interactive