Privacyverklaring (versie 1.0) 

Nutomix Interactive geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciƫle doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de nuTijd Urenregistratie website en de daarop ontsloten dienstverlening van Nutomix Interactive. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

In de privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit hoe we uw gegevens tegen misbruik beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen. U vindt onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, dan kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden.

Nutomix Interactive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP adres

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen
Uw gegevens worden opgeslagen wanneer u contact met ons opneemt. We bewaren alleen de gegevens die nodig zijn om uw verzoek in behandeling te nemen, en om hier op te kunnen reageren.

2. Nieuwsbrieven versturen
Nieuwsbrieven met informatie over software updates en gepland onderhoud worden per e-mail verzonden wanneer u zich hiervoor aanmeldt via het daarvoor bestemde formulier op de website. We slaan uw e-mail adres op, en de datum waarop u uw aanmelding heeft bevestigd.

3. Contractbeheer en facturering
De adresgegevens van uw bedrijf, en de gegevens van uw administratieve contactpersoon worden bewaard om contact op te nemen over wijzigingen in uw nuTijd Urenregistratie licentie, en om u per e-mail of per post facturen toe te sturen voor de afgenomen diensten.

4. Nieuws over belangrijke aankondigingen versturen
Wanneer een software update, gepland onderhoud of onderbreking in de dienstverlening gevolgen heeft voor alle klanten, dan wordt een bericht hierover per e-mail verzonden naar de hoofd contactpersoon van ieder bedrijf met een actieve nuTijd Urenregistratie licentie.

5. Systeem monitoring en beveiliging
Uw IP adres, en de website links waar u op klikt, worden bewaard in logfiles. Deze logfiles worden gebruikt om systeemfouten en mogelijke beveiligingsproblemen te signaleren.

Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer u zich afmeldt voor cookies, of bestaande cookies verwijderd, dan heeft dit gevolgen voor de werking van de website. U kunt bijvoorbeeld niet meer inloggen in het afgeschermde deel van de website, en uw bestaande sessie wordt onderbroken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nutomix Interactive) tussen zit.

Opslag periode
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Persoonsgegevens delen met derden
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciƫle doelstellingen ter beschikking aan derden. We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van uw overeenkomst met ons, of wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer we dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Nutomix Interactive te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met ons met andere partijen te delen voor een andere reden dan hierboven vermeld, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website prive is. U herkent deze beveiliging aan het slotje naast de balk met het website adres.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@nutomix.com.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van een van bovengenoemde rechten, of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@nutomix.com.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

Nutomix Interactive
Rijksstraatweg 379
2025 DB Haarlem
support@nutomix.com

 
 
Algemene voorwaarden       Privacyverklaring       Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw       Copyright © 2006-2020 Nutomix Interactive